I. PODMÍNKY POUŽIVÁNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.SWEET-DELIVERY.CZ

 • – www.sweet-delivery.cz je internetová stránka (dále jen „ stránka “). Spojí cukrárny, (dále jen „ cukrárny “) a potenciální spotřebitele (dále „spotřebitelé“). Nabízí spotřebitelům možnost porovnávat a objednat si produkty vytvořené cukrárnami (dále jen „produkty“).
 • – Výrobky uvedené na stránce www.sweet-delivery.cz se ke spotřebiteli dostanou přímo z výroby. – Stránka umožňuje a zprostřekovává spotřebitelům:
  1. Zvolit a objednat produkty.
  2. Zaplatit produkty.
  3. Zprostředkuje dodání produktů.
 • – Údaje u produktů uvedených na stránce jasně uvádí jméno výrobní společnosti, resp. cukrárny. To znamená, že spotřebitel ví s jakou společností (cukrárnou) uzavře kupní smlouvu. Stránka následně zprostředkovává dodání těchto produktů spotřebiteli.
 • – Stánka nenese odpovědnost za vady produktů, zejména tedy za kvalitu produktu.

Stránka naopak nese odpovědnost:

 • – V případě, že produkt je poškozen, nebo deformován během přepravy.
 • – je-li dodávka nedoručena (neuskutečnění plánovaného termínu a potvrzení na webu) z důvodů ležících na straně dopravce, nikoli na straně cukrárny.

II. Reklamace

V případě, že objednaný produkt nedorazí na místo určení nebo dorazí poškozen či deformován či dorazí jiný než objednaný produkt, je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu zaslat reklamaci na adresu: reclamation@sweet-delivery.cz, součástí této reklamace bude číslo objednávky, fotografie dodávky a vyplněný formulář, který za tímto účelem je potřeba vyplnit a podepsat spolu s dopravcem.

Stránka se zavazuje poskytovat odpověď na každou reklamaci do 48 hodin. Pokud vznikne spor o produktu, nebo dodání produktu, který již byly předmětem reklamace mezi stránkou a spotřebitelem, bude řešit spor Městský soud pro Prahu 3.